Stukadoorsbedrijf van Alphen

Kwaliteit

Flexibiliteit

Advies

Vochtbestrijding

Als stukadoorsbedrijf komen wij regelmatig in aanraking met vochtige muren en natte kelder- en soutterainmuren waarop het stucwerk sterk is gedegradeerd of zelfs helemaal is losgekomen. Het alleen opnieuw aanbrengen van een stuclaag zal in de toekomst weer hetzelfde probleem geven. Daarom zoeken wij eerst de oorzaak (of oorzaken) van het vochtprobleem, maken hiervan een vochtanalyse en zoeken en leveren wij de juiste oplossing(en) alvorens wij nieuw stucwerk aanbrengen waarop wij garantie kunnen geven. Indien u ons belt voor een vochtanalyse zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen. Indien wij opdracht krijgen om werkzaamheden uit te voeren zullen deze kosten in mindering worden gebracht bij de eindafrekening.

Kelders

De meeste vochtproblemen in kelders komen voor bij hoge grondwaterstanden. Door scheurvorming in de wanden of door doorsijpeling door het metselwerk. Scheuren kunnen wij voor u injecteren en doorspijpeling kunnen we met speciale mortels geheel waterdicht maken voor u. Bel ons voor een afspraak.

Wanden

Vochtoorzaken in wanden kunnen zijn: regendoorslag; inwatering door niet waterdichte muurafdekkers, Het meest voorkomende vochtprobleem komt echter door optrekkend vocht.

Bij woningen en gebouwen waarbij vanuit de fundering wanden zijn opgemetseld kan zich door cappilaire werking optrekkend vocht voordoen wanneer het metselwerk in contact komt met het grondwater en/ of vochtige grond en een waterkerende laag in het metselwerk ontbreekt. Het probleem doet zich vooral voor bij oudere gebouwen en woningen waarbij een gemetselde fundering werd toegepast.

Het probleem kan zich echter ook voordoen in gevels van modernere gebouwen, waarbij de vochtaanvoer plaatsvindt via het maaiveld of via oppervlaktewater. Optrekkend vocht kan zodoende ontstaan als het grondwaterpeil stijgt, bijvoorbeeld als gevolg van langdurige hevige regenval. Ook kan optrekkend vocht ontstaan door condensatie van relatief warm woonvocht dat door openingen in de begane grondvloer in de kruipruimte terecht komt. Het vocht kan zich in de muurfundaties verzamelen en via de binnenmuren optrekken.

Een probleem van jaar en dag. Ook voor ons bedrijf dat vaak wordt gebeld voor een prijsaanvraag omdat het stucwerk "slecht"is en moet worden vervangen. Vaak treffen we een schadebeeld aan door optrekkend vocht. Bijvoorbeeld vochtplekken, vochtschade zoals loslatende pleisterlagen, degeneratie van het metselwerk en schimmelvorming. De schade doet zich voor aan de onderzijde van buiten- en/of binnenmuren op beganegrond-niveau, in kelders en souterrains. Houten balklagen van de beganegrondvloer kunnen schimmels en rottende balkkoppen vertonen. Door het vochttransport kan aan de oppervlakte zoutuitbloei onstaan doordat zouten uit de bodem en/of uit het metselwerk meegevoerd worden naar het oppervlak. Door kristallisatie van zouten kan het metselwerk aan de oppervlakte beschadigen en indien stucwerk is aangebracht door de kristallisatie van het metselwerk gedrukt.

Naast het schadebeeld zijn ook de volgende factoren redenen om het optrekkend vocht probleem voorgoed op te lossen:

  • Onprettige atmosfeer;
  • Nadelige invloed op de gezondheid;
  • Hogere energierekening ( een vochtig huis is moeilijker warm te stoken dan een droog huis);
  • Kwaliteit (verkoopprijs) van het huis wordt aangetast;
  • Herhaaldelijke kosten voor behang, stuc- en schilderwerk.

Kort samengevat: tijd om stappen te ondernemen.

De meest gangbare c.q. bekende methoden voor de bestrijding van optrekkend vocht zijn:

1) Mechanische waterkering (lood, glas of folie in het metselwerk aanbrengen;

2) Chemische waterkering d.m.v. injectie of impregneren;

Electro osmose

Een derde, onbekende methode is electro osmose. 

Dankzij een jarenlange doorontwikkeling van ontvochtigingsinstallaties met het principe "draadloze electro-osmose" zijn inmiddels duizenden gebouwen drooggelegd én droog gebleven. In Nederland is Dinant Vochtbestrijding sinds 2006 actief en in 2010 is een samenwerking tussen Dinant Vochtbestrijding en Stucadoorsbedrijf van Alphen tot stand gekomen.

Bij vele projecten in Nederland zijn ontvochtingsinstallaties met succes ingezet. We beschikken over een ruim aantal referenties waaronderook  in Zeeuws Vlaanderen.

Dinant Vochtbestrijding is in Nederland en België dé aanspreekpartner voor vele huizenbezitters, woningbouwverenigingen en institutionele bouw. Duidelijkheid en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste speerpunten.

Nadat is vastgesteld dat er inderdaad sprake is van optrekkend vocht wordt het proces vanaf verkoopstadium tot aan daadwerkelijke afronding begeleid.

Dit betekent in de praktijk dat, naast de nulmeting ( nauwkeurige vaststelling van het vochtpercentage in de muur) en de plaatsing van het apparaat naderhand nog twee metingen worden uitgevoerd om het verloop van de vochtpercentages duidelijk in kaart te brengen. In de praktijk is dit na 1 en 2 jaar.

Nadat de electro-osmose installatie in gebruik wordt genomen zal de contructie langzaam droog worden.. Hierbij kunnen zouten ontstaan die aanleiding geven tot schade aan de stuclaag of wandafwerking.

Door de zouten die al zijn ontstaan of verder zullen ontstaan, moet na een vochtbestrijding veelal ook een sanering plaatsvinden van het stucwerk. Ook hierbij geldt dat een goede uitvoering en analyse voorwaarde is voor een succesvol herstel. Immers indien de schadelijke zouten achterblijven aan het oppervlak, zullen deze binnen korte tijd de nieuwe afwerklaag aantasten. Het lijkt dan alsof de bestrijding van het optrekkende vocht geen succes is geweest en alle maatregelen voor niets zijn geweest.

Geadviseerd wordt dan ook een zo lang mogelijke periode te hanteren tussen de bestrijding van het optrekkende vocht en de sanering van het stucwerk. Daarbij moet eerder in maanden tot zelfs jaren bij dikke muren worden gedacht, dan in dagen of weken. Om de verdamping te bevorderen kan de oude en aangetaste stuclaag daarbij het beste worden verwijderd.